Fourier Charles (1772-1837) – francuski myśliciel i socjalista utopijny, twórca koncepcji idealnej organizacji społeczeństwa opartego na wspólnotach – tzw. falansterach; licząca ok. 1600 osób wspólnota zamieszkująca falanster miała wspólnie prowadzić gospodarstwo, będąc jednocześnie wytwórcami i spożywcami.