Petöfi Sandor (1823-1849) – węgierski patriota i poeta, twórca poezji romantycznej, zaangażowanej w walkę o niepodległość Węgier, podczas powstania węgierskiego w 1848 r. był adiutantem gen. Józefa Bema i poległ w bitwie pod Segesvárem.

.