Sikorski Władysław Eugeniusz (1881-1943). Generał, polityk. Działacz niepodległościowy - przed wybuchem I wojny światowej współorganizował Związek Walki Czynnej, a po jej wybuchu działał w Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych i Naczelnym Komitecie Narodowym; popadł  w konflikt z Józefem Piłsudskim ze względu na odmienną koncepcję formowania Legionów Polskich. W 1918 r. organizował odsiecz Lwowa, a podczas wojny polsko-bolszewickiej dowodził armią i przełamał front radziecki nad Wkrą. W II Rzeczpospolitej pełnił funkcje: szefa Sztabu Generalnego (1921-1922), premiera i ministra spraw wewnętrznych (1922-1923), ministra spraw wojskowych (1924-1925). Jako przeciwnik Józefa Piłsudskiego po zamachu majowym  został odsunięty od ważnych stanowisk. Jeden z przywódców "Frontu Morges" i sympatyk Stronnictwa Pracy. W 1939 r. przedostał się do Francji, gdzie objął funkcje premiera rządu emigracyjnego oraz ministra spraw wojskowych i Naczelnego Wodza. Twórca Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 30 VII 1941 r. podpisał układ  z ZSRR znany jako układ Sikorski-Majski. Zginął 4 VII 1943 r. w katastrofie lotniczej w Gibraltarze.