Kemal  Atatürk

Atatürk Kemal – do 1934 r. Mustafa Kemal Pasza (1881-1938) – turecki generał i mąż stanu; uczestnik rewolucji młodotureckiej w 1908 r. wojny włosko-tureckiej w 1912 r. i wojen bałkańskich w latach 1912-1913; podczas i wojny światowej z powodzeniem uczestniczył w walkach o Dardanele, a następnie na froncie kaukaskim i syryjsko-palestyńskim; w latach 1919-1922 kierował ruchem narodowowyzwoleńczym i doprowadził do wyparcia z Turcji wojsk grecko-brytyjskich; w 1922 r. obalił sułtanat i ustanowił w Turcji republikę; W latach 1923-1938 prezydent Republiki Tureckiej; był inicjatorem i wykonawcą reform modernizujących państwo tureckie; w 1934 r. parlament nadał mu nazwisko Atatürk – ojciec Turków.