Bandera Stepan (1905-1959) - ukraiński nacjonalista i przywódca terrorystycznych organizacji ukraińskich - między innymi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów; za udział w zorganizowaniu zamachu na ministra Bolesława Pierackiego został skazany na karę śmierci, którą zamieniono na dożywotnie więzienie; uwolniony z więzienia po wybuchu II wojny światowej nawiązał współpracę z Niemcami; po nieudanej próbie proklamacji niepodległości Ukrainy został przez nich uwięziony; po wojnie został przywódcą OUN-Banderowców oraz członkiem Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej; w 1959 r. został zamordowany w Monachium przez agenda KGB.