Bach-Zelewski Erich von dem (1899 -1972) - działacz NSDAP, generał Waffen-SS; w latach 1943-1944 dowódca oddziałów do walki z oddziałami partyzanckimi w państwach okupowanych; w trakcie tłumienia powstania warszawskiego dowodził tzw.  Korpsgruppe von dem Bach. Podlegające mu oddziały dopuściły się zbroni wojennych na ludności cywilnej. W imieniu dowództwa niemieckiego podpisał 2 października 1944 r. akt zaprzestania działań wojennych w Warszawie. Za swoje zbrodnie wobec ludności cywilnej  Bach-Zalewski nie poniósł odpowiedzialności, natomiast był sądzony i skazany za przestępstwa popełnione w Niemczch przed wybuchem wojny; zmarł w 1972 r.