google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Mikołajczyk Stanisław (1901-1966) polski polityk i działacz ruchu ludowego; uczestniczył w powstaniu wielkopolskim (1918-1919) i wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1921); był współzałożycielem Związku Młodzieży Wiejskiej oraz działaczem i członkiem krajowych władz Stronnictwa Ludowego; w latach 1930-1935 był posłem na sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie drugiej wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej, a po klęsce udał się na emigrację; w 1939 r. został wiceprzewodniczącym Rady Narodowej, a w latach 1940-43 był wicepremierem rządu emigracyjnego; po śmierci gen. Władysława Sikorskiego w VII 1943 został premierem rządu emigracyjnego; dymisję z funkcji premiera złożył 24 listopada 1944 r. w wyniku braku akceptacji rządu dla jego polityki porozumienia ze Związkiem Radzieckim w kwestii powojennych granic Polski.

W czerwcu 1945 r. wrócił do Polski i wszedł w skład Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej jako jego wicepremier i minister reform rolnych; włączył się do walki o kształt ustrojowy Polski jako lider legalnej opozycji antykomunistycznej – był współzałożycielem Polskiego Stronnictwa Ludowego, jego wiceprezesem, a następnie prezesem; po przegranych w wyniku fałszerstw wyborach do Sejmu Ustawodawczego w obawie przed aresztowaniem wyjechał do Stanów Zjednoczonych; do śmierci w 1966 r. aktywnie działał w emigracyjnym Polskim Stronnictwie Ludowym.