Rowecki Stefan pseudonim "Grot" (1895-1944) - generał Wojska Polskiego; przed wybuchem I wojny światowej działał w konspiracyjnym skautingu; w czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich, a od 1918 r. w Wojsku Polskim; w okresie międzywojennym był redaktorem "Przeglądu Wojskowego" oraz pełnił liczne funkcje wojskowe - między innymi był organizatorem i dowódcą Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, którą dowodził podczas kampanii wrześniowej.

W okresie okupacji współorganizował Służbę Zwycięstwu Polski, a następnie Związek Walki Zbrojnej;  30 VI 1940 r. został Komendantem Głównym ZWZ (Komendantem Sił Zbrojnych w Kraju); prowadził akcję scaleniową wszystkich konspiracyjnych sił zbrojnych, włączając je do Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej, przygotowywał plan powszechnego antyniemieckiego powstania zbrojnego ZWZ-AK; został aresztowany 30 VI 1943 r. i osadzony w obozie w Sachsenhausen, gdzie go zamordowano po wybuchu powstania warszawskiego.