Mao Tse-tung

Mao Tse-tung (1893-1976) - chiński przywódca polityczny i teoretyk marksistowski; z ideologią marksistowską zetknął się podczas studiów i w 1921 r. uczestniczył w zjeździe założycielskim Komunistycznej Partii Chin; po załamaniu się współpracy komunistów z Kuomintangiem w 1927 r. wywołał powstanie chłopskie w prowincji Hunan, a podczas Wielkiego Marszu został faktycznym przywódcą KPCh; po wojnie pokonał siły Kuomintangu i w 1949 r. proklamował powstanie Chińskiej Republiki Ludowej; w ChRL wprowadził autokratycznej formy rządów i ugruntował kult własnej osoby; był inicjatorem zakończonej porażką polityki Wielkiego Skoku, której celem było szybkie uprzemysłowienie kraju; w 1966 r. zainicjował tzw. rewolucję kulturalną, która przyczyniła się do zniszczenia znacznej części dorobku kulturowego Chin; był twórcą doktryny od jego nazwiska nazwanej maoizmem.