hinduizm - główna religia Indii, będąca kontynuacją wedyzmu i braminizmu, charakteryzująca się wiarą w reinkarnację i karman; w hinduizmie dużą rolę odgrywały święte księgi: Wedy, eposy Mahabharata i Ramajana i prawa Manu.