Beduini - mieszkańcy pustyni; nazwa koczowników żyjących na obszarach pustynnych Bliskiego Wschodu; Beduini zajmowali się hodowlą koni i wielbłądów.