traktat w Verdun - traktat zawarty w 843 r. w Verdun, na mocy którego dokonano podziału państwa Karola Wielkiego między synów Ludwika Pobożnego: Lotara, Karola Łysego i Ludwika Niemca; podział dokonany w Verdun przyczynił się do wyłonienia w przyszłości Francji i Niemiec.