Związek Jaszczurczy - tajny związek utworzony w 1397 r. przez szlachtę ziemi chełmińskiej w celu obrony przed uciskiem krzyżackim; początkowo działał półlegalnie jako reprezentacja stanowa, a po bitwie grunwaldzkiej jako organizacja tajna; istniał z przerwami do czasu wejścia w skład Związku Pruskiego w 1440 r.