Kreole - mieszkańcy Ameryki Łacińskiej pochodzenia hiszpańskiego, francuskiego lub portugalskiego, charakteryzujący się odrębnością kulturową; w potocznym znaczeniu Kreol to potomek kolonizatorów europejskich w Ameryce Środkowej.