Metys - potomek kobiety białej rasy i Indianina lub Indianki i mężczyzny białej rasy.