Mulat - potomek kobiety białej rasy i mężczyzny rasy czarnej lub kobiety rasy czarnej i mężczyzny rasy białej.