rewolucja cen - zjawisko wzrostu cen, które od początku XVI w. wystąpiło w całej Europie w wyniku napływu dużej ilość szlachetnych kruszców z Nowego Świata; najbardziej wzrosły ceny produktów rolnych, a nieco słabiej towarów rzemieślniczych, przy relatywnie najsłabszym wzroście wynagrodzeń pracowników najemnych.