burżuazja - nazwa, którą początkowo określano klasę średnią, później zamożne warstwy mieszczaństwa, a na koniec ogół ludzi posiadających kapitał i wysoką pozycję społeczną, odróżniających się stylem życia i mentalnością zarówno od szlachty, jak i od warstw ubogich, żyjących z pracy rąk własnych; według ideologii socjalistycznej i marksistowskiej  burżuazja, to klasa społeczna, dominująca w społeczeństwie kapitalistycznym, posiadająca środki produkcji i wyzyskująca  proletariat dla swych celów gospodarczych; ze względu na rodzaj posiadanego kapitału rozróżniano burżuazję przemysłową (właściciele fabryk) i burżuazję finansową (właściciele banków).