Habeas Corpus Act - ustawa angielska w dana w 1679 r. za rządów Karola II, zakazująca organom państwa aresztowanie obywatela bez zezwolenia sądu;  ustawa nakazywała również, żeby skazany odbywał karę w hrabstwie, w którym został osądzony.