jansenizm - ruch reformatorski w katolicyzmie francuskim i holenderskim w XVII i XVIII w., którego nazwa pochodzi od nazwiska holenderskiego teologa, C Jansena; pod względem teologicznym jansenizm był zbliżony do kalwinizmu; Jansen m.in. propagował predestynację, którą przeciwstawiał katolickiej doktrynie moralnej, propagował mistykę, ogromną wagę przywiązywał do Biblii i nauk Ojców Kościoła; jansenizm został potępiony przez Kościół katolicki, wobec czego janseniści odmówili papieżowi posłuszeństwa.