Kurlandia - południowa część dawnych Inflant leżąca między Bałtykiem, Zatoką Ryską i Dźwiną, będąca w latach 1561-1795 r. lennem Polski.