monarchia parlamentarna - forma rządów, w której głową państwa jest monarcha, ale właściwy proces sprawowania władzy jest realizowany przez parlament i rząd.