Unia Protestancka - związek książąt i miast protestanckich Rzeszy z elektorem Palatynatu na czele, założony w 1608 r. jako reakcja na naruszanie przez cesarza postanowień augsburskiego pokoju religijnego; Unia Protestancka posiadała własną armię, a jej tajnym sojusznikiem był król francuski, Henryk IV; rozwiązała się w 1621 r.