Royal Society - Towarzystwo Królewskie w Londynie - założone w 1660 r. angielskie towarzystwo naukowe, pełniące funkcję akademii nauk; Towarzystwo Królewskie w okresie od XVII do XIX w. odgrywało dużą rolę w rozwoju nauk przyrodniczych, jego członkiem był między innymi Isaak Newton.