Konfederacja tyszowiecka - związek szlachty i wojska utworzony podczas potopu szwedzkiego 29 XII 1655 r. w Tyszowcach niedaleko Tomaszowa Lubelskiego przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego i hetmana polnego koronnego Stanisława Leszczyńskiego w obronie Jana II Kazimierza.