łanowe - nazwa stosowana od schyłku XIV w. dla dawnego podatku gruntowego zwanego poradlnym; od 1629 r. podatek płacony przez starostów łącznie z kwartą w zamian za obowiązek wystawiania jednego piechura z każdych 20 łanów dóbr królewskich.