podymne - stały podatek od domu mieszkalnego wprowadzony przez sejm w 1629 r., płacony przez mieszczan, chłopów i szlachtę zagrodową; jego wysokość była zróżnicowana ze względu na wielkość domu i jego lokalizację - najwyższy obowiązywał w dużych miastach.