republikanci - stronnictwo polityczne epoki saskie działające, pozostające w opozycji do dworu królewskiego i stronnictwa Familii, opowiadające się za zniesieniem władzy królewskiej i umocnieniem federacyjnego ustroju Rzeczypospolitej; przywódcami stronnictwa byli Jan Klemens Branicki, Franciszek Salezy Potocki i Karol Radziwiłł.