rozejm w Dywilinie/rozejm w Deulinie - rozejm zawarty w Dywilinie w 1619 r., kończący trwającą od 1609 r. wojnę polsko-rosyjską; na jego mocy Rosja odstąpiła Rzeczpospolitej ziemie: smoleńską czenihowską i siewierską, a Polska zrezygnowała z planów podboju Rosji.