sejm inkwizycyjny - sejm walny, trwający od 7 IX do 19 X 1592 r., na którym zostały ujawnione tajne projekty króla Zygmunta III Wazy dotyczące przymierza z Habsburgami; wywołały one oburzenie szlachty i stały się powodem ostrego ataku na króla ze strony Jana Zamojskiego.