sejmiki kapturowe - sejmiki, które po raz pierwszy powstały w 1572 r. w związku z bezkrólewiem po śmierci Zygmunta II Augusta; działały na zasadzie konfederacji, a do ich zadań należał wybór władz konfederackich i powołanie sądu kapturowego dla danej ziemi lub województwa na czas bezkrólewia.