ugoda w Perejasławiu - umowa zawarta w 1654 r. w Perejasławiu przez Bohdana Chmielnickiego i przedstawicieli cara Rosji Aleksego I, na mocy której Ukraina została poddana władzy cara Rosji; ugoda perejasławska była przyczyną wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667.