Zaporoże - nizina nad dolnym Dnieprem, położona poniżej porohów (poprzecznych progów skalnych), od XV do XVII w. zamieszkiwana m.in. przez Kozaków.