Biblioteka Załuskich – biblioteka publiczna, założona w Warszawie przez braci Józefa Andrzeja i Andrzeja Stanisława Załuskich, otwarta dla publiczności w 1747 r., a od 1780 r. działająca jako biblioteka narodowa; Biblioteka Załuskich byłą pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie bibliotek, które starały się realizować zadania biblioteki narodowej, polegające na gromadzeniu, katalogowaniu i udostępnianiu możliwie pełnego zasobu narodowego piśmiennictwa.