rewolucja przemysłowa - całokształt przemian technicznych, ekonomicznych i społecznych związanych z powstaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej cywilizacji przemysłowej; rewolucję przemysłową zapoczątkowały wynalazki z drugiej połowy XVIII w., prowadzące do mechanizacji pracy, dzięki której praca fizyczna człowieka była stopniowo zastępowana pracą maszyn.