sankcja pragmatyczna - edykt cesarza Karola z 1713 r., w którym ogłosił niepodzielność posiadłości habsburskich oraz dopuścił ich dziedziczenie w linii żeńskiej; sankcja pragmatyczna nie dotyczyła tytułu cesarza, który był obieralny.