senat rządzący - ustanowiony w 1711 r. w Rosji przez cara Piotra I organ władzy, zastępujący władcę podczas jego nieobecności, a w czasie jego obecności zajmujący się zarządzaniem finansami państwa, nadzorem nad administracją i sądownictwem, sprawowaniem władzy sądowniczej w najwyższej instancji, opracowywaniem projektów ustaw i kontrolowaniem ich wykonania.