Szkoła Rycerska/Korpus Kadetów - świecki zakład naukowy założony w 1765 r. w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przeznaczony dla młodzież szlacheckiej, w którym uczono przedmiotów ogólnych i wojskowych i wychowywano w duchu patriotyzmu i wierności dla króla; komendantem Szkoły Rycerskiej był Adam Czartoryski, a w gronie jego wychowanków znaleźli się m.in. Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, Karol Kniaziewicz i Jan Ursyn Niemcewicz.