Komintern - Międzynarodówka Komunistyczna, zwana też III Międzynarodówką; międzynarodowa organizacja utworzona przez 19 partii komunistycznych z inicjatywy Lenina  w Moskwie w marcu 1919 roku; celami Kominternu było propagowanie idei komunistycznych i przygotowanie światowej rewolucji.