Franklin Delano Roosevelt

Roosevelt Franklin Delano (1882-1945) – amerykański prawnik, polityk i mąż stanu; karierę rozpoczął jako senator, a następnie zastępca sekretarza do spraw marynarki (1913-1920); w latach 1928-1932 był gubernatorem stanu Nowy Jork; z ramienia partii demokratycznej był czterokrotnie wybierany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych (1932, 1936, 1940 i 1944); zyskał uznanie za wdrożenie programu reform Nowy Ład (New Deal), który przyśpieszył wyprowadzenie Stanów Zjednoczonych z kryzysu gospodarczego; był przeciwnikiem polityki izolacjonizmu i w 1933 r. nawiązał stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim; W czasie II wojny światowej należał do głównych organizatorów koalicji antyhitlerowskiej – doprowadził do uchwalenia ustawy Lend-Lease Act i podpisania Karty Atlantyckiej; uczestniczył w konferencjach Wielkiej Czwórki w Teheranie (1943) i Jałcie (1945) i współtworzył  Organizację Narodów Zjednoczonych.