Armia Krajowa (AK) - konspiracyjna organizacja wosjkowa, działająca pod tą nazwą od 14 II 1942 do 19 I 1945 r.,  będąca kontynuacją Związku Walki Zbrojnej; wchodzila w skład Polskich Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podlegających Wodzowi Naczelnemu i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźcwtie; celem dalekosiężnym AK było przygotowanie ogólnopolskiego powstania zbrojnego, a w ramach walki bieżącej prowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję propagandowowo- inforamcyjną, działania sabotażowo-dywersyjne i odwetowe oraz walkę partyzacką, która w bezpośrednim sąsiedztwie frontu przekształcała się w walkę otwartą, prowadzoną w ramach akcji „Burza”.

Komendanci ZWZ-AK

 

gen. Kazimierz Sosnkowski

marzec 1940 – 18 VI 1940

gen. Stefan Rowecki „Grot”

18 VI 1940 – 30 VI 1943

gen. Tadeusz Komorowski „Bór”

lipiec 1943 – 2 X 1944

gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”

3 X 1944 – 17 I 1945