google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Charakterystyka Richelieu

List Malherbe’a do do Mentina z 14 X 1627 r.

Jeżeli chcecie Panie, bym wam mówił o spawach publicznych, jestem z nich zadowolony: znajdują się w tak pomyślnym stanie, że jeśli wzruszenie mię nie myli, bardziej niż kiedykolwiek są teraz na czasie stare słowa: „Znaleźliśmy, cieszymy się razem” [werset z Ewangelii św. Łukasza] (…) Nasze dolegliwości, które każdy uważał za nieuleczalne, znalazły lekarza w osobie naszego nieporównanego kardynała. (…) Żaden śmiertelnik nie posiadł w równym co on stopniu bystrości, rozwagi i męstwa. Nie masz dlań innych korzyści, jak tylko publiczna. (…) Jeżeli uzna, że rzecz jakaś jest korzystna dla służby króla, zmierza ku niej, nie oglądając się na nic. Przeszkody go pobudzają, opór daje ostrogi, żadne rany nie są w stanie odwrócić go od celu (…) Jedyny pokój, jaki dotąd zawarł z Hiszpanią, jest czynem, nie mają­cym dotąd sobie równego w przeszłości, a może i w przyszłości [mowa o pokoju w Moncon z 5 III 1626 r.]. Cenię wysoko korzyści, jakie tam uzyskał dla nas i naszych sprzymierzeńcowi co jednakowoż największy wzbudza podziw, te to, że rzecz dokonała się tak chyżo i w takim sekrecie, że pierwszą wiadomością, jaka nas doszła, było opublikowanie pokoju (…) Rzuciwszy okiem na wszystkie braki dzisiejszej Fran­cji, doszedł do wniosku, że jedynym sposobem zaradzenia im będzie poprawianie handlu; postanowił tedy, pod powagą króla, pracować z całą świadomością w tym kierunku, i utrzymując dostateczną liczbę okrętów, uczynić oręż Jego Królewskiej Mości groźnym tam, gdzie dawniej ledwo było znane imię jego poprzedników (…) Przestrzeń pomiędzy Renem a Pirenejami jest w jego oczach za ciasna dla lilii francuskich. Pragnie, by za­jęły one oba brzegi morza Śródziemnego, sięgając stamtąd swą wonią na najdalsze krańce Wschodu. Osądźcie, proszę, po rozległości jego planów ogrom jego odwagi.

S. Cynarski, Historia powszechna 1500-1648. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1981, str. 184-185

 

A. Rozstrzygnij, czy cytowane źródło jest paszkwilem. Odpowiedź uzasadnij.

B. Wskaż najważniejszą zaletę kardynała Richelieu

C. Przedstaw cele polityki zagranicznej kardynała i sposoby ich osiągania.