google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

Działalność gospodarcza Colberta

List Marc-Antonio Giustinianiego, ambasadora weneckiego w Paryżu w latach 1665-1668

Celem Colberta było doprowadzenie do tego, by cały kraj przewyższał inne w zamożności, obfitując w towary, bogaty rzemiosłem i płodny dobrami wszelkiego rodzaju, nie potrzebując niczego a będąc szafarzom wszel­kich dóbr dla innych państw. Nie pominął przeto żadnej okazji, by przy­swoić Francji przemysły innych krajów. To co osobliwszego wytwarza się w Anglii – próbował wprowadzić do królestwa. – Posunął się do tego, że przeznaczył dla sprowadzanych z Anglii rękodzielników siedzibę królewską zwaną „Madrytem”, zamienił więc pałac w warsztaty. Próbował wprowadzić we Francji garbowanie pochodzących z tego królestwa skór wołowych na angielską modłę. Stosował je tam, gdzie ożywano dotąd sprowadzanych z Anglii. Z Holandii zapożyczono sposób wytwarzania su­kna, podobnie tez serów, masła i innych specjałów. Z Niemiec wzięto manufaktury kapeluszy, blachy i innych wytworów przemysłu, z naszego kraju – lustra.

Pracuje przy tym pięć czy sześć tysięcy kobiet po wszystkich niemal prowincjach, przybyło też wiele mistrzyń z Wenecji. Starano się w ten sposób zgromadzić kwiat wszystkiego, co tylko produkuje się na całym świecie. Przyjęto z Persji tamtejszy sposób wyrobu tka­nin i obecnie w Paryżu robi się ładniejsze i elegantsze. Sprowa­dza się i sprzedaje najpiękniejsze osobliwości Indyj; podobnie wzięto z Afryki rozmaite sposoby wytwarzania. To co jest najlepszego w róż­nych częściach świata wyrabia się obecnie we Francji, a tutejsze wy­roby są teraz tak w modzie, iż ze wszystkich stron napływają zamówie­nia.

Za: A. Link-Lenczowski, W. Magdziarz, A. Sowa, Historia powszechna 1648-1789. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1976Str. 13-14

 

A. Wyjaśnij, na czym polegała przedstawiona w źródle działalność gospodarcza Colberta.

B. Oceń wpływ przedstawionych w źródle działań Colberta na gospodarkę Francji.

C. Wyjaśnij, czym były wspomniane w źródle manufaktury.

D. Rozstrzygnij, czy przedstawiona w źródle działalność Colberta miała charakter merkantylny. Odpowiedź uzasadnij odwołując się do treści źródła.