Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Albrecht I Niedźwiedź (ok. 1100-1170) - margrabia Marchii Północnej, nadanej mu w 1134 r. przez cesarza Lotara, a w latach 1138-1142 książę saski; uczestniczył w niemieckich podbojach ziem słowiańskich  między Łabą a Odrą, w roku 1147 wziął udział w organizowanej przez Henryka Lwa wyprawie krzyżowej przeciwko Słowian Połabskim - 1157 r. na ich terytorium utworzył Marchię Brandenburską.