Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

dynastia Przemyślidów/Przemyślidzi - rodzima dynastia czeska, wywodząca się od legendarnego Przemysława, panująca w Czechach od czasów Borzywoja, który przyjął chrzest ok. 871 r.; szczyt potęgi rodu przypadł na drugą połowę XIII i na początek XIV wieku za panowania Przemysła Ottokara II i Wacława II; Przemyślidzi przez związki małżeńskie byli powiązani z Piastami, dzięki czemu w 1300 r. Wacław II zasiadł na tronie polskim; królewska linia Przemyślidów wygasła ze śmiercią Wacława III, króla Czech i Węgier, zamordowanego podczas wyprawy po koronę polską - jej dziedzicami stali się Luksemburgowie.