Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Einhard (ok. 770 - 840 r.) - frankoński uczony; kształcił się w klasztorze w Fuldzie; do 792 roku przebywał  w Akwizgranie na dworze Karola Wielkiego, a po jego śmierci na dworze Ludwika I Pobożnego i jako ich dworzanin uczestniczył w misjach politycznych oraz nadzorował cesarskie budowle; pod koniec życia osiadł w klasztorze Seligenstadt; Einhard był jednym z czołowych przedstawicieli tzw. renesansu karolińskiego, a jego najwybitniejszym dziełem jest Życie Karola Wielkiego - wzorowana na Swetoniuszu biografia cesarza.