Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Giedymin (ok. 1275-1341) - od 1316 r. wielki książę litewski i twórca potęgi Litwy - podporządkował sobie Mińsk, księstwa pińsko-turowskie i witebskie, wschodnie Podlasie i Wołyń; prowadził nieustanne walki z Krzyżakami przeciwko którym w 1325 r. zawarł sojusz z Władysławem I Łokietkiem; założył Troki i Wilno, nawiązał stosunki handlowe z inflanckimi miastami hanzeatyckimi; po jego śmierci Litwa uległa podziałom dzielnicowym.