Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Grzegorz VII / brat Hildebrand (ok. 1020-ok. 1085) - papież i święty Kościoła katolickiego; na papieża został wybrany w 1073 r.; dążył do narzucenia duchowieństwu celibatu, centralizacji i umocnienia władzy papieskiej oraz uniezależnienia Kościoła od wpływów władzy świeckiej, co uwikłało go w tzw. w spór z cesarzem Henrykiem IV o inwestyturę, na którego rzucił klątwę w 1077 r., zmuszając go do upokorzenia się w Canossie; w odpowiedzi biskupi niemieccy wybrali antypapieża Klemensa III, a Henryk IV, odzyskawszy siły, zajął Rzym; Grzegorz VII opuścił Rzym i wkrótce zmarł na wygnaniu.