Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Herman von Salza (ok. 1170-1239) - wielki mistrz krzyżacki od 1209 r.; w 1211 r. uzyskał dla Krzyżaków nadania ziemi w Siedmiogrodzie od króla węgierskiego Andrzeja II; gdy Krzyżacy, ze względu na nieprzestrzeganie warunków nadania, zostali zmuszeni do opuszczenia Węgier, doprowadził w 1226 r. do ich osadzenia w ziemi chełmińskiej przez Konrada Mazowieckiego; Herman von Salza był bliskim współpracownikiem Fryderyka II i w latach 1228-29 uczestniczył w V wyprawie krzyżowej; doprowadził do unii zakonu krzyżackiego z zakonem kawalerów mieczowych.