Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Jezus Chrystus (ok. 8-7 r. p.n.e. - 30 lub 33 r. n.e.) - żydowski przywódca i reformator religijny, przez chrześcijan uznawany za Syna Bożego; według Ewangelii urodził się w Betlejem w Palestynie jako syn Marii Dziewicy, która wychowywała go wspólnie ze swym mężem Józefem; ok. 27-28 r. n.e. został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, który ogłosił nadejście zapowiadanego przez proroków Mesjasza; po przyjęciu chrztu Jezus działał w Palestynie jako nauczyciel i, posługując się sentencjami i przypowieściami oraz czyniąc cuda, głosił nadejście Królestwa Bożego; nauki Jezusa wzbudzały wrogość żydowskich przywódców religijnych i doprowadziły do konfliktu, który zakończył się wydaniem go władzom rzymskim pod pretekstem rzekomego zagrożenia politycznego i na mocy wyroku prokuratora rzymskiego Piłata z Pontu skazaniem na śmierć przez ukrzyżowanie; według Ewangelii trzy dni po ukrzyżowaniu zmartwychwstał i wstąpił do nieba.